หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

admin phdadmin
2021-08-17 18:11:42

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564   วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต

อาจารย์ผู้สอน>>> อาจารย์ ดร.วัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ ฌ

การสอนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาสตรามหาบัณฑิต #การบริหารการพัฒนา

#gradssru #ssru