หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล > รางวัลสตรีต้นแบบตัวอย่าง "เทพสตรี" ประจำปี 2564
รางวัลสตรีต้นแบบตัวอย่าง "เทพสตรี" ประจำปี 2564

admin phdadmin
2021-08-17 16:59:50

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณเทพสตรี สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น 

CEO Woman Thai-Asean Awards 2021  สตรีต้นแบบตัวอย่าง "เทพสตรี" ประจำปี 2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru