หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล > ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โมรยา วิเศษศรี #รางวัลเทพสตรีครั้งที่5 (สตรีต้นแบบตัวอย่าง) ประจำปีพุทธศักราช 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โมรยา วิเศษศรี #รางวัลเทพสตรีครั้งที่5 (สตรีต้นแบบตัวอย่าง) ประจำปีพุทธศักราช 2564

admin phdadmin
2021-08-17 17:39:44

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โมรยา วิเศษศรี นักศึกษา/ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา /กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมรายา จำกัด ที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและการพัฒนาสถานภาพสตรีไทย #รางวัลเทพสตรีครั้งที่5 (สตรีต้นแบบตัวอย่าง) ประจำปีพุทธศักราช 2564 #สาขาสตรีนักธุรกิจดีเด่น โดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและเครือข่ายองค์กรสตรีไทย มูลนิธิจิตอารีมาดามอุปถัมภ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru