หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

admin phdadmin
2021-09-20 20:33:31

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

วันอาทิตยที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564  วิชา สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ชาญเดช  เจริญวิริยะกุล

โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru