หน้าหลัก > ข่าว > conference /วารสารต่างๆ > 15th International Social Sciences and Business Research Conference
15th International Social Sciences and Business Research Conference

admin phdadmin
2021-09-21 15:48:48

[Proceedings]
15th International Social Sciences and Business Research Conference 30 August-1 September 2021 at The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, Australia

ดาวน์โหลด ที่นี่ 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru