หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"

admin phdadmin
2021-07-24 21:17:55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่" วันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรงานวิจัย นวัตกรม และงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย  https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2021


https://grad.ssru.ac.th/en/news/view/19076415