หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

admin phdadmin
2021-07-26 17:10:58

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต

อาจารย์ผู้สอน>>> อาจารย์ ดร.วัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ ฌ

โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru