หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ [คุณขจิต จิตรสุภา]
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ [คุณขจิต จิตรสุภา]

admin phdadmin
2021-08-26 16:25:25


วันพฤหัสบดีที่ 26  สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น.
✔️????????
ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)
https://meet.google.com/wwn-qqvb-utp
หากกดผ่านลิงค์ไม่ได้ (moon cry)
ให้เข้าแอป: Meet(pointing right)เข้าร่วมการประชุม(pointing right)ใส่รหัส : wwnqqvbutp

❌เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
จึงขอสอบเป็นการสอบแบบออนไลน์ ตามลิงค์ข้างบนนี้ค่ะ