หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณรัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์]
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณรัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์]

admin phdadmin
2021-08-25 12:38:01


วันเสาร์ที่ 28  สิงหาคม 2564  เวลา 12.00 น.
หัวข้อ เรื่อง "รูปแบบประสิทธิผลความสำเร็จของโรงงานรับจ้างผลิตอาหารเสริมของไทย"

✔️????????
ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)
https://meet.google.com/wwn-qqvb-utp
หากกดผ่านลิงค์ไม่ได้ (moon cry)
ให้เข้าแอป: Meet(pointing right)เข้าร่วมการประชุม(pointing right)ใส่รหัส : wwnqqvbutp

❌เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
จึงขอสอบเป็นการสอบแบบออนไลน์ ตามลิงค์ข้างบนนี้ค่ะ