หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > ประชุมเตรียมความพร้อม Conference 14
ประชุมเตรียมความพร้อม Conference 14

admin phdadmin
2021-08-03 16:50:41

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม Conference 14  บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม google meet

 โดยมี ผศ.ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน


[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru