หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 10 มีนาคม 2564
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 10 มีนาคม 2564

admin phdadmin
2021-03-04 11:09:07

กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น.

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru