หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณปวีณา บุญผดุง]
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณปวีณา บุญผดุง]

admin phdadmin
2021-07-11 18:51:51

ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)
https://meet.google.com/wwn-qqvb-utp
หากกดผ่านลิงค์ไม่ได้ (moon cry) ให้เข้าแอป: Meet(pointing right) เข้าร่วมการประชุม (pointing right) ใส่รหัส : wwnqqvbutp

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru