หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณนิสรา แพทย์รังสี]
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณนิสรา แพทย์รังสี]

admin phdadmin
2021-09-25 12:56:15

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.
หัวข้อ เรื่อง "บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จใจการบริหารสายการบินต้นทุนต่ำ ยุคโควิด 19 ของไทย"

✔️????????
ลิงค์ Google Meet สำหรับเข้าร่วมฟังสอบวิทยานิพนธ์ (pointing down)
https://meet.google.com/wwn-qqvb-utp
หากกดผ่านลิงค์ไม่ได้ (moon cry)
ให้เข้าแอป: Meet(pointing right)เข้าร่วมการประชุม(pointing right)ใส่รหัส : wwnqqvbutp

❌เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
จึงขอสอบเป็นการสอบแบบออนไลน์ ตามลิงค์ข้างบนนี้ค่ะ