หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

admin phdadmin
2021-02-10 11:29:04

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 วิชาปรัชญาและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา

โดย  อาจารย์ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา  (อาจารย์ผู้สอน)


รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru