หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สัมมนาเชิงวิชาการ "ปลดใบเหลือง เบบประเทศไทยได้อะไร"
สัมมนาเชิงวิชาการ "ปลดใบเหลือง เบบประเทศไทยได้อะไร"

admin phdadmin
2019-09-12 16:43:26


ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ปลดใบเหลือง IUU  ประเทศไทยได้อะไร"

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมประมง หน้ากรมการข้าว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน