หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > (!)เปิดรับสมัครแล้ว(!) Smart CEO ยุค Digital ผู้นำต้องพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล พลิกโลก!!
(!)เปิดรับสมัครแล้ว(!) Smart CEO ยุค Digital ผู้นำต้องพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล พลิกโลก!!

admin phdadmin
2020-09-16 16:48:38

Smart CEO 5

(!)เปิดรับสมัครแล้ว(!)

Smart CEO ยุค Digital

ผู้นำต้องพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล พลิกโลก!!

พร้อมที่จะเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด...

จงอย่ายึดติดอยู่กับความสำเร็จที่ผ่านมา...

เพื่อนดีดี connection ดีดี รออยู่ที่นี่แล้ว

เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 กันยายนนี้เท่านั้น!!!

หลักสูตร Smart CEO โดย หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สมัครออนไลน์ที่ https://qrco.de/bbigNl


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-160-1240

098-267-8888


(!)(!)รับจำนวนจำกัด(!)(!)