หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

admin phdadmin
2021-03-15 17:38:05

วาสนา เพ็ชระ  ภาพ/ข่าว

รายละเอียด http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/news/view/news15

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru