หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รายการ "รักเมืองไทย" ตอน เรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายการ "รักเมืองไทย" ตอน เรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

admin phdadmin
2020-07-25 10:55:27

รายการ รักเมืองไทย

ตอน : เรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

O/A : 16/07/63

พิธีกร ดร. ฐาณิญา พงษ์ศิริ

แขกรับเชิญ

????ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช

ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ

????ติดตามรายการรักเมืองไทย ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)    

ประจำทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 19:00 – 19:30 น.

(รีรันในวันถัดไป เวลา 01:30 และ 13:30 น.)https://youtu.be/KyID1oejD0g

????ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 63  เวลา 19.00 - 19.30 น.#รักเมืองไทย
#TNN2
#Truevisions 784
https://www.facebook.com/123328611069608/posts/2850941014975007/?d=n

https://www.instagram.com/p/B_SPY23hPTR/?igshid=zbqrs3p5bz3s

#การบริหารการพัฒนา
#gradssru
#ssru