หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 สอบคัดเลือกระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดย รองศาสตราจารย์ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ (ประธานหลักสูตรฯ)
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 สอบคัดเลือกระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดย รองศาสตราจารย์ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ (ประธานหลักสูตรฯ)

admin phdadmin
2022-06-11 17:22:30

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 สอบคัดเลือกระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดย รองศาสตราจารย์ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ (ประธานหลักสูตรฯ)

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru