หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > ประชุมเตรียมความพร้อม SAR
ประชุมเตรียมความพร้อม SAR

admin phdadmin
2021-07-15 15:09:06

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ SAR  


รายละเอียด 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru

#เว้นระยะห่าง ปิดแมสตลอดเวลาและล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด