หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

admin phdadmin
2022-02-20 10:35:18

การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

วันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม  2564  09:00-16:00 น. 

วิชา DAD5106 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

โดยการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru