หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเปรมระพี พันหวังดียุกุล”
ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณเปรมระพี  พันหวังดียุกุล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ...
2021-09-05 12:26:00
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณกัญจน์พร มั่งมี”
ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณกัญจน์พร  มั่งมี” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข ...
2021-09-05 12:19:08
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564  วิชา DAD5107 การตลา ...
2021-09-05 11:49:07
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564  วิชา DAD5104 ระเบีย ...
2021-09-05 11:06:41
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  วิชา DAD5104 ระเบี ...
2021-08-30 11:50:58
เสวนา CEO talk Forum หัวข้อ: "เสวนา ระดมความคิด ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประเทศไทย"
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ได้เรียนเชิญคุณไพศาล พืชมงคลและคุณสุวัฒน์ เชาว์ป ...
2021-08-30 11:38:34
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณรัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์]
ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณรัฐวิชญ์  วัจนปรีชาศักดิ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ...
2021-08-30 11:35:07
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สโรชินี  ศิริวัฒนา นักศึกษา/ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากา ...
2021-08-26 16:33:15
ขอแสดงความยินดีกับ [นายขจิต จิตรสุภา]
ขอแสดงความยินดีกับ  "นายขจิต  จิตรสุภา” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว ...
2021-08-26 16:24:42
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ [คุณรัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์]
วันเสาร์ที่ 28  สิงหาคม 2564  เวลา 12.00 น.หัวข้อ เรื่อง "รูปแบบประสิทธิผลความสำเร็จข ...
2021-08-25 12:38:01
ข่าวย้อนหลัง