หน้าหลัก > ข่าว > การเรียนการสอน > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญโท วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 วิชา DAD5400 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญโท วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 วิชา DAD5400 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

admin phdadmin
2022-06-11 17:26:48

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญโท

วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 

วิชา  DAD5400 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯhttp://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru